Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου


Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ιδρύθηκε βάσει του περί “Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών” Νόμου 28(Ι) του 2000 και (Τροποποιητικοί) 142(Ι) του 2002 και 222(Ι) του 2004. Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου αποτελεί τον ανώτατο συντονιστικό φορέα στον τομέα των ουσιών εξάρτησης στα τρία επίπεδα Πρόληψης όπως αυτά ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.
<BR>
<BR>
<BR>

<BR>
<BR>
<BR>


No documents found