Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Υποβολή Δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση χώρου σε οικοδομή για στέγαση του Σταθμού Αιμοδοσίας Αμμοχώστου

Το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση χώρο σε οικοδομή στην Επαρχία Αμμοχώστου, για τη στέγαση του Σταθμού Αιμοδοσίας συνολικού εμβαδού 330 τ.μ περίπου με απόκλιση ±15%, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες. Η περίοδος ενοικίασης είναι πέντε (5) χρόνια, με δικαίωμα παράτασης για άλλες δύο περιόδους των δύο (2) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά. Ο χώρος πρέπει να είναι έτοιμος για παράδοση περίπου εντός δύο (2) μηνών μετα την υπογραφή της συμφωνίας.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας στην Οδό Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, Αγίος Ανδρέας, 1448 Λευκωσία, και να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο 2ο όροφο του Υπουργείου Υγείας, Αρχείο Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών το αργότερο μέχρι τις 10:00πμ της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου 2023. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε/πληκτρολογήστε 22605763, κα. Μαριλένα Αθανασίου Λειτουργός Προσφορών, Υπουργείου Υγείας.

Για μελέτη και περαιτέρω πληροφόρηση πριν την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτονται τα πιο κάτω σχετικά έγγραφα:

Α) Αναλυτική πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος
Β) Κατάλογος κτιριολογικής μελέτης. Ο κατάλογος είναι υποβοηθητικός για την ετοιμασία της πρότασης και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές. Δεν είναι απόλυτα δεσμευτικός.
Γ) Πρότυπο ενοικιαστήριο συμβόλαιο

ocxΠροσκληση Δήλωσης Ενδιαφεροντος.docx (30.01 Kb)
ocxΠΡΟΤΥΠΟ Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο.docx (87.21 Kb)
Αρχείο Acrobat ReaderΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf (524.52 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)