Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών


  Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

  Ποιοι Είμαστε
  Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, είναι η αρμόδια αρχή για το Νοσηλευτικό και Μαιευτικό Επάγγελμα και αποτελεί το σημείο αναφοράς για το Νοσηλευτικό και Μαιευτικό προσωπικό σε εθνικό επίπεδο. Η Διεύθυνση καλείται να επιτελέσει το έργο της λαμβάνοντας υπόψη, την κείμενη Νομοθεσία περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής 1988 έως 2020, όπως εκάστοτε τροποποιείται, υποστηρίζοντας τον Έφορο και το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με σκοπό την εγγραφή και απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτικού και μαιευτικού προσωπικού για εργοδότηση στην Κύπρο.

  Ο Ρόλος μας
  Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο των γενικότερων μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας συνεχίζει το έργο της για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος υγείας. Απώτερος στόχος η διασφάλιση της ποιοτικής νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας στη βάση της διεθνής πρακτικής και επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης και η παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων δημόσιας υγείας αναλόγως των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών υγείας ευρύτερου πληθυσμού.

  Βασικές Αρμοδιότητες
  Βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είναι ο καθορισμός της Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη Νοσηλευτική και Μαιευτική καθώς και γενικότερα με τη δημόσια υγεία. Συγχρόνως, η ΔΝΥ παρέχει υπηρεσίες προαγωγής της υγείας, πρόληψης, μείωσης της βλάβης και πληθυσμιακών ελέγχων στο πλαίσιο υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών της δημόσιας υγείας.

  Στρατηγικοί Στόχοι
  Οι στρατηγικοί μας στόχοι δομούνται γύρω από τη(ν):
  - Διαχείριση Ποιότητας
  - Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  - Διαχείριση και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, Πρόληψης, Μείωσης της Βλάβης και Πληθυσμιακών Ελέγχων
  - Ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά σε Εθνικές Στρατηγικές και Επιτροπές που αφορούν τη δημόσια υγεία.


  Στοιχεία Επικοινωνίας
  Διευθυντή
  Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
  Υπουργείο Υγείας
  Ταχυδρομική Διεύθυνση: 1448 Λευκωσία
  Διεύθυνση: Προδρόμου 1
  Τηλέφωνο: + 357 22605403
  Τηλεομοιότυπο: + 357 22605528
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: nursingservices@moh.gov.cy

______________________________________________

Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ενημερωτικό Υλικό

Εργοδότηση Νοσηλευτών και Μαιών στην ΚύπρουΣχετικά Αρχεία:

Σχέδιο Δημοσίευσης ΔΝΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 326.86Kb)

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)