Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Αποστολή


Το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ) του Υπουργείου Υγείας συστάθηκε το 2010, κατ' εφαρμογή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο στην οριζόντια παρακολούθηση, οργάνωση και συντονισμό της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών θεμάτων και αποσκοπεί στον αποτελεσματικό συντονισμό, τόσο ενδοϋπουργικά όσο και διϋπουργικά, αλλά και στην ομαλή διαχείριση όλων των Ευρωπαϊκών θεμάτων που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας.
Η αποστολή του ΚΕΘ είναι να συμβάλει στην επιτυχή και δημιουργική συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του.


Επιμέρους Στόχοι

  • η αποτελεσματική εκπροσώπηση και συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο Συμβούλιο της ΕΕ μέσω της συνεχούς και ενεργού συμμετοχής του στις Ομάδες Εργασίας, στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) και στα Συμβούλια των Υπουργών Υγείας των ΚΜ
  • η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ (ΜΑΕΕ)
  • η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε Διασκέψεις/ Συνέδρια/ Φόρουμ που διοργανώνονται από την εκάστοτε χώρα της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
  • ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εναρμονιστικής διαδικασίας
  • η αποτελεσματικότερη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, για την αντίστοιχη απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων
  • ο γενικός συντονισμός του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία (2008-2013) και των επιμέρους στρατηγικών που αφορούν στη Δημόσια Υγεία
  • η διευκόλυνση και προώθηση του αποδοτικότερου συντονισμού των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σε θέματα ενωσιακού ενδιαφέροντος που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας (Δημόσια Υγεία, Φάρμακα, Τρόφιμα)


________________________________________________________________

Δραστηριότητες

Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ

Κεφάλαια Κοινοτικού Κεκτημένου

Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣχετικά Αρχεία:

ΚΕΘΥΥ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 262.6Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)