Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Ασφάλεια τροφίμων στην Κύπρο


  ENGLISH

  Στην Κύπρο, η ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών εφαρμόζεται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.

  Για την εφαρμογή του ελεγκτικού πλαισίου που ορίζει η σχετική νομοθεσία, αρμοδιότητα έχουν:

  (α) για τα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, εκτός από την πρωτογενή παραγωγή (χωράφι) και για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στο στάδιο του λιανικού εμπορίου, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,

  (β) για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας εκτός του σταδίου του λιανικού εμπορίου, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,

  (γ) για τα τρόφιμα φυτικής προέλευσης στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, για την ποιότητα, ασφάλεια, την προμήθεια και τη χρήση των ζωοτροφών, για την υγεία των φυτών και για την ορθή χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

  Τα στοιχεία επικοινωνίας των πιο πάνω Αρμοδίων Αρχών έχουν ως ακολούθως:


  (α) Υγειονομικές Υπηρεσίες: https://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/dmlfoodsector_gr/dmlfoodsector_gr?opendocument

  (β) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες:
  http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

  (γ) Τμήμα Γεωργίας:
  http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/index_gr/index_gr?opendocument


Information services surveyLast Modified:
08/02/2021 03:14:44 PM
 
Back To Top