Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO


Μεταξύ των καθηκόντων των λειτουργών της Υγειονομικής Υπηρεσίας είναι και η διαφώτιση του κοινού σχετικά με θέματα ασφάλειας τροφίμων και Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Για το σκοπό αυτό υπάρχει διαφωτιστικό υλικό το οποίο διατίθεται στα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στις διάφορες Επαρχίες.

Μπορείτε να ανακτήσετε από την ιστοσελίδα μας τα ακόλουθα:
Open Acrobat Reader File

Εφαρμογή του συστήματος HACCP για μικρές επιχειρήσεις
Open Acrobat Reader File

Εφαρμογή του συστήματος HACCP σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμφιάλωσης μελιού
Open Acrobat Reader File

Προοληπτικά Μέτρα κατά των ΚουνουπιώνBack To Top