Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO


Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συμμετέχουν στις πιο κάτω Επιτροπές:


  1. Συμβούλιο Τροφίμων.

  2. Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων.

  3. Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων (EE)
  α) Γενική Νομοθεσία Τροφίμων
  β) Τοξικολογική Ασφάλεια Τροφίμων
  γ) Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

  4. Ομάδα Εργασίας για το Νόμο των Τροφίμων και την Ιχνηλασιμότητα (EE)

  5. Ομάδα Εργασίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς και τα Νεωτεριστικά Τρόφιμα (EE)

  6. Ομάδα Εργασίας για τη Σήμανση των Τροφίμων(EE)

  7. Ομάδα Εργασίας και Επιτροπή για τα Απορρυπαντικά (EE)

  8. Ομάδα Εργασίας για το Πόσιμο Νερό (EE)

  9. Επιτροπή Εκπαίδευσης Προσωπικού - TAIEX, (EE)

  10. Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων για τα τρόφιμα

  11. Εθνική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίμων HACCP

  12. Επιτροπή χορηγιών αναφορικά με το σύστημα HACCP (Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού)

  13. Επιτροπή Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (ΚΟΤ)

  14. Επιτροπή Κέντρων Αναψυχής

  15. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Τροφίμων του Υπουργείου Οικονομικών

  16. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών Τροφίμων της Εθνικής Φρουράς

  17. Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων

  18. Επιτροπή για προδιαγραφές τροφίμων Εθνικής Φρουράς.

  19. Συμβούλιο Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας

  20. Κεντρική Επιτροπή Σχολικών Κυλικείων

  21. Υποεπιτροπή Διαφώτισης για τη Διατροφή

  22. Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων

  23. Επιτροπή για τη Βιομηχανική Ρύπανση και Επιπτώσεις στην Υγεία

  24. Συμβούλειο Ζωοτροφών (Τμήμα Γεψργίας)

  25. Ομάδα εργασίας για τον Εσσωτερικό Έλεγχο, (EE)Back To Top