Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Η Υγειονομική Υπηρεσία, είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και του νερού και σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναπτύσσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και του νερού, με απώτερο σκοπό την προστασία των καταναλωτών.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, η Υγειονομική Υπηρεσία στηρίζεται στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες που απαιτεί η αποστολή του.

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου μας απευθύνεται τόσο σε Υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων όσο και στους καταναλωτές.
Στο ευρύ φάσμα των παρεχόμενων πληροφοριών, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, λεπτομέρειες για την οργανωτική δομή και τους τομείς των Υγειονομικών Υπηρεσιών, πρόσβαση στην κείμενη νομοθεσία, αναλυτικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου που αφορούν θέματα ασφάλειας τροφίμων, οδηγοί υγιεινής και ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα αιτήσεων για όλες τις διαδικασίες και υπηρεσίες κ.ά.

Πρώτιστο μέλημα για τις Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι η θεμελίωση κλίματος άμεσης επικοινωνίας με το κοινό, συνεργάτες και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, μέσω του συνεχούς εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουμε πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001: 2008, το οποίο εφαρμόζουμε από το 2009.

Επιθυμία μας είναι η πρόσβαση του κοινού σε όλες τις χρηστικές πληροφορίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και σκοπό έχουν τη διασφάλιση της ταχείας και άριστης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ευχόμαστε η πλοήγηση στον ιστοχώρο μας να είναι ευχάριστη και δημιουργική,

Φιλικά

Ηρόδοτος Ηροδότου
Αν. Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών
Back To Top