Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Καλωσήλθατε στο Διαδυκτυακό μας Τόπο


Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχουν σαν αποστολή την λήψη όλων εκείνων των προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς εφαρμόζουν διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές ή και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Έλεγχος Τροφίμων και Επιχειρήσεων Τροφίμων

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νέας εναρμονισμένης νομοθεσίας για τα τρόφιμα γι αυτό και σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναπτύσσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων. Η πολιτική αυτή βασίζεται στα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται αφενός από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και αφετέρου από την συνεχή ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων παγκόσμια που σχετίζεται με την χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή, επεξεργασία και διατήρηση τροφίμων και την υιοθέτηση νέων μεθόδων ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Άλλες Δραστηριότητες στον Τομέα Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Ο τομέας της Περιβαλλοντικής Υγιεινής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπου οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα για την εφαρμογή και παρακολούθηση της νομοθεσίας και λήψη μέτρων. Στο τομέα αυτό μεταξύ άλλων διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Παρακολούθηση και Έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καταπολέμηση εντόμων ιατρικής σπουδαιότητας, επιθεώρηση /έλεγχος δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, υγειονομική διαφώτιση, ελεγχος δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και των θαλάσσιων περιοχών λουομένων, έλεγχος της παρασκευής και διάθεσης απορρυπαντικών, διερεύνηση παραπόνων για οχληρίες, έλεγχος του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων και εφαρμογή της σχετικής με το κάπνισμα νομοθεσίας. Πρόληψη και διερεύνηση κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένων και τροφικών δηλητηριάσεων. Διενεργούνται επιδημιολογικές έρευνες για εντοπισμό της πηγής μόλυνσης για αποφυγή εκδήλωσης νέων κρουσμάτων.Back To Top