Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η Κίτρινη Κάρτα είναι έντυπο στο οποίο οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς/κοινό μπορούν να συμπληρώσουν αναφορά σε σχέση με ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμακευτικού προϊόντος.

Ηλεκτρονική Υποβολή Κίτρινης Κάρτας1ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Share