Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ενημέρωση ECDC και EMA για τον COVID-19

Ο πλήρης εμβολιασμός είναι το κλειδί για την προστασία από σοβαρή νόσο με COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της νόσου που προκαλείται από την παραλλαγή Delta

Με την αυξανόμενη κυκλοφορία της παραλλαγής Delta του SARS-CoV-2 σε χώρες ΕΕ/ΕΟΧ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) ενθαρρύνουν έντονα όσους είναι επιλέξιμοι για εμβολιασμό αλλά δεν έχουν εμβολιαστεί να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμού για τον COVID-19 εγκαίρως.

Ο πλήρης εμβολιασμός με οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα από την ΕΕ/ΕΟΧ εμβόλια προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας από σοβαρές ασθένειες και θανάτους που προκαλούνται από τον SARS-CoV-2, συμπεριλαμβανομένων παραλλαγών, όπως η Delta. Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας επιτυγχάνεται αφού περάσει αρκετός χρόνος (επτά έως δεκατέσσερις ημέρες) από την ημέρα της τελευταίας δόσης εμβολίου.

Ο εμβολιασμός είναι επίσης σημαντικός για την προστασία αυτών που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου και νοσηλείας, μειώνοντας την εξάπλωση του ιού και αποτρέποντας την εμφάνιση νέων παραλλαγών.

Ο Mike Catchpole, επικεφαλής επιστήμονας του ECDC δήλωσε: «Ενώ τα διαθέσιμα εμβόλια είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην προστασία των ανθρώπων από σοβαρή νόσο COVID-19, μέχρι να ανοσοποιηθούν υψηλότερα ποσοστά του πληθυσμού, ο κίνδυνος δεν είναι πέρα ​​από εμάς. Είμαστε τώρα μάρτυρες ενός αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ/τον ΕΟΧ και τα εμβόλια παραμένουν η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή για να αποφευχθεί η αύξηση των σοβαρών ασθενειών και των θανάτων ».

Καθώς οι εκστρατείες εμβολιασμού αυξάνονται με ταχύτητα σε ολόκληρη την ΕΕ/τον ΕΟΧ, μπορεί να είναι σκόπιμο σε ορισμένες περιπτώσεις να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης του διαστήματος μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης, εντός των επιτρεπόμενων ορίων, ιδιαίτερα για άτομα που κινδυνεύουν από σοβαρό COVID-19 που δεν έχουν ολοκληρώσει το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμού.

Λοιμώξεις σε εμβολιασμένα άτομα δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια δεν λειτουργούν

Αν και η αποτελεσματικότητα όλων των εμβολίων COVID-19 που έχουν εγκριθεί στην ΕΕ/ΕΟΧ είναι πολύ υψηλή, κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται περιορισμένος αριθμός λοιμώξεων από SARS-CoV-2 μεταξύ ατόμων που έχουν ολοκληρώσει το προτεινόμενο πρόγραμμα εμβολιασμού (δηλαδή «πρωτοποριακές λοιμώξεις»). Ωστόσο, όταν εμφανίζονται λοιμώξεις, τα εμβόλια μπορούν να αποτρέψουν σοβαρά νοσήματα σε μεγάλο βαθμό και να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο λόγω του COVID-19.

Ο Fergus Sweeney, επικεφαλής κλινικών μελετών και κατασκευής του EMA δήλωσε: «Αυτά τα εμβόλια έναντι του COVID-19 είναι πολύ αποτελεσματικά. Ωστόσο, όσο ο ιός συνεχίζει να κυκλοφορεί, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε πρωτοποριακές λοιμώξεις σε εμβολιασμένα άτομα.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι τα εμβόλια δεν λειτουργούν. Τα εμβολιασμένα άτομα προστατεύονται πολύ καλύτερα από την σοβαρή νόσο με COVID-19 από τα μη εμβολιασμένα άτομα, και θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να εμβολιαστούμε πλήρως με την πρώτη ευκαιρία ».

Ο EMA και το ECDC συνιστούν τον πλήρη εμβολιασμό COVID-19 σε όλους τους δικαιούχους πολίτες. Μέχρι να εμβολιαστούν περισσότεροι άνθρωποι και ενώ ο SARS-CoV-2 εξαπλώνεται ακόμα, όλοι θα πρέπει να τηρούν τους εθνικούς κανονισμούς και να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα όπως η χρήση μάσκας και ο σεβασμός της κοινωνικής απόστασης, ακόμη και εκείνα τα άτομα που έχουν λάβει πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού.

Ο EMA και το ECDC παραμένουν δεσμευμένοι να συνεργάζονται στενά με άλλους φορείς της ΕΕ και εθνικούς οργανισμούς για τη συλλογή, παραγωγή και ανταλλαγή των καλύτερων επιστημονικών δεδομένων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία στο πλαίσιο των εθνικών τους καταστάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις ιστοσελίδες:

• Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων: COVID-19

• Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Νόσος κορωνοϊού (COVID-19)

• Ευρωπαϊκή Πύλη Πληροφοριών για τον Εμβολιασμό

• Κοινή δήλωση EMA ECDC στις 14 Ιουλίου

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης