Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ο Τομέας Καθορισμού Τιμών Φαρμάκων ετοιμάζει τιμοκατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων και τον δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88(7) του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (70(I)/2001).

Επιπρόσθετα, ετοιμάζονται συμπληρωματικοί τιμοκατάλογοι φαρμακευτικών προϊόντων οι οποίοι ενσωματώνονται σε ενιαία μορφή με τον υφιστάμενο τιμοκατάλογο με στόχο την δημοσίευση των τιμών νέων φαρμακευτικών προϊόντων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών καθώς και στην EURIPID (European Integrated Price Information Database).- 10/04/2024 Τιμοκατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων


Αρχείο
Share