Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Το Έργο Χρηματοδοτήθηκε από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ)

Συνεργαζόμενοι φορείς: Γενικό Χημείο του Κράτους Κύπρου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Cyprus Food Allergens Lab και L.A.G.C. Artoteck.Κατεβάστε το αρχείο Acrobat D6-3-fact sheet χαρούπια.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top