Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - Επιστήμη και πολιτική για ένα υγιές μέλλον

Στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι εκτίθενται σε ένα πολύπλοκο μείγμα χημικών ουσιών μέσω του περιβάλλοντος, των καταναλωτικών αγαθών, των τροφίμων και του πόσιμου νερού, καθώς και στον χώρο εργασίας. Δείτε σχετικό βίντεο "Πως το σώμα εκτίθεται σε χημικές ουσίες" ......

Η βιολογική παρακολούθηση του ανθρώπου ή βιοπαρακολούθηση ανθρώπων (στα αγγλικά “human biomonitoring”), αφορά στην καταμέτρηση της ολικής έκθεσης του ανθρώπου σε χημικές ουσίες από όλες τις πηγές και οδούς έκθεσης, με χρήση ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων από υγιείς εθελοντές και τη διερεύνηση των πηγών έκθεσης, με επιδημιολογικά δεδομένα που συλλέγονται από κάθε συμμετέχοντα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ουσιαστική κατανόηση του κινδύνου που προκύπτει στον άνθρωπο από την έκθεση του σε χημικές ουσίες ή μείγματα χημικών ουσιών.

Στο πλαίσιο αυτό η κοινοπραξία «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Βιολογικής Παρακολούθησης του Ανθρώπου (HBM4EU) (2017-2021)», στοχεύει στο να συντονίσει και να προωθήσει τη βιολογική παρακολούθηση του ανθρώπου ως επιστημονικού εργαλείου για την κατανόηση της έκθεσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς ρύπους και υποστήριξης πολιτικών διαχείρισης. Η HBM4EU χρησιμοποιεί τη βιολογική παρακολούθηση του ανθρώπου («Human Biomonitoring» ή «HBM») για να αξιολογήσει την έκθεση των Ευρωπαίων πολιτών σε χημικές ουσίες, να κατανοήσει καλύτερα τις σχετικές επιπτώσεις στην υγεία και να επιφέρει βελτιώσεις στην εκτίμηση της χημικής επικινδυνότητας. Σε ατομικό επίπεδο, τα στοιχεία της βιολογικής παρακολούθησης του ανθρώπου μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ιατρικής περίθαλψης ή της καθοδήγησης ως προς την ανάγκη μείωσης της έκθεσης.

Η κοινοπραξία, HBM4EU, έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτή συμμετέχουν ως εταίροι, 29 Κράτη Μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, καθώς και η Ευρωπαϊκή Αρχή Περιβάλλοντος.

Το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου στην HBM4EU και εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας στο Διοικητικό του Συμβούλιο της Κοινοπραξίας, καθώς επίσης έχει τον τεχνικό συντονισμό της συμμετοχής της Κύπρου στο έργο. Μάθετε περισσότερα……………..

Δείτε σχετικό βίντεο "HBM4EU- Science and Policy for a Healthy Future"....Κατεβάστε το αρχείο Acrobat HUMAN BIOMONITORING.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top