Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Σε περίπτωση που ο ΚΑΚ επιθυμεί απόσυρση της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος (π.χ: για εμπορικούς λόγους), τότε υποβάλλει σχετική αίτηση ενημέρωσης προς το Συμβούλιο Φαρμάκων σε έντυπο που καθορίζεται από αυτό.

Σε περίπτωση ένστασης, το Συμβούλιο Φαρμάκων θα επικοινωνήσει με τον αιτών εντός 30 ημερών.


Share