Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Σκοπός του Τομέα είναι η διασφάλιση αποτελεσματικότητας, ποιότητας και ασφάλειας στην εξυπηρέτηση των ασθενών και του κοινού με τον καθορισμό προτύπων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ο Τομέας Επιθεώρησης είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν:

- τα Φαρμακεία

· Επιθεωρήσεις ιδιωτικών φαρμακείων/νοσοκομειακών φαρμακείων

· Έγκριση λειτουργίας νέων φαρμακείων/μετακίνησης/επέκτασης/ αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε συνεργασία με το Συμβούλιο Φαρμακευτικής

· Αναστολή λειτουργίας φαρμακείων Παγκύπρια

· Τήρηση μητρώου όλων των υποστατικών που εγγράφονται ως φαρμακεία Παγκυπρίως ή διαγράφονται σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής

· Διαδικτυακά φαρμακεία

· Ετοιμασία και δημοσίευση διημερεύσεων και θερινών αδειών των ιδιωτικών φαρμακείων

· Διερεύνηση καταγγελιών σχετικά με φαρμακεία

· Συνεργασία με αστυνομία / γνωματεύσεις / μαρτυρίες στο δικαστήριο

- τον έλεγχο διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων ουσιών:

· Έκδοση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών

· Ετοιμασία εκθέσεων προς τα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με τη διακίνηση

· Έκδοση αδειών αγοράς ναρκωτικών φαρμάκων από φαρμακεία και κλινικές και έλεγχος των πωλήσεων και αποθεμάτων τους

· Έκδοση αδειών σε επισκέπτες στην Κύπρο για κατοχή ελεγχόμενων ουσιών

· Επιθεωρήσεις μετά από καταγγελίες, διερεύνηση υποθέσεων και συνεργασία με την Αστυνομία και την ΥΚΑΝ

· Συμμετοχή στην καταστροφή παράνομων ουσιών που κατασχέθηκαν ως τεκμήρια

· Συμμετοχή στη διαδικασία καταστροφής ληγμένων ή ακατάλληλων για χρήση φάρμακα

· Διαχείριση και συντονισμός ονομαστικών αιτημάτων, εγκρίσεων και προμήθειας Ιατρικής Κάνναβης

Ο τομέας συνεργάζεται με το Συμβούλιο Φαρμακευτικής για θέματα που αφορούν τους φαρμακοποιούς.

Share