Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης για έκδοση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος, τότε υποβάλλει σχετική αίτηση ενημέρωσης προς το Συμβούλιο Φαρμάκων σε έντυπο που καθορίζεται από αυτό.

Σε περίπτωση ένστασης, το Συμβούλιο Φαρμάκων θα επικοινωνήσει με τον αιτών εντός 30 ημερών.


Share