Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ο EMA αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συστάσεις κλινικής περίθαλψης για τη διαχείριση της υποψίας θρόμβωσης με σύνδρομο θρομβοπενίας

Η ειδική ομάδα COVID-19 του EMA (COVID-ETF) συμβουλεύει τους επαγγελματίες υγείας στην ΕΕ να εξετάσουν συστάσεις από εκπαιδευμένες ιατρικές εταιρίες κατά την αξιολόγηση ατόμων με σημεία και συμπτώματα θρόμβωσης με σύνδρομο θρομβοκυτταροπενίας (TTS) μετά τον εμβολιασμό με το Vaxzevria και το εμβόλιο COVID-19 Janssen. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνει οδηγίες από τη Διεθνή Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH).

Το TTS απαιτεί ταχεία αναγνώριση και επείγουσα κλινική διαχείριση. Οι εθνικές και διεθνείς συστάσεις έχουν ενημερωθεί με εξελισσόμενη εμπειρία από τη διαχείριση του TTS και της θρομβοπενίας και της θρόμβωσης που προκαλείται από την ηπαρίνη (HITT), μια κατάσταση με κάποιες ομοιότητες με το TTS.

Η ειδική ομάδα αναγνώρισε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαθέσιμων κατευθυντήριων γραμμών (κυρίως όσον αφορά τις δοκιμασίες και την απεικόνιση που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και για την καθοδήγηση της θεραπείας, καθώς και επιλογές θεραπείας με αντιπηκτικά χωρίς ηπαρίνη, ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες και γλυκοκορτικοειδή). Για τη διαχείριση ύποπτων TTS, ειδικά εάν δεν υπάρχει τοπική κατευθυντήρια γραμμή, η ειδική ομάδα συνιστά στους επαγγελματίες υγείας να εξετάσουν την ενδιάμεση καθοδήγηση του ISTH σχετικά με την ανοσοποιητική θρομβωτική θρομβοπενία που προκαλείται από εμβόλιο (VITT), που βασίζεται στη συνεχή διεθνή συνεργασία επαγγελματιών υγείας. Καθώς η διαχείριση του TTS εξελίσσεται, οι οδηγίες ενδέχεται να ενημερωθούν περαιτέρω στο μέλλον.

Examples of learned societies with treatment recommendations
· Διεθνής Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH): https://www.isth.org/page/covid19

· Βελγική Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (BSTH): https://bsth.be/covid19-resources

· Τσεχική Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (CSTH): https://csth.cz/

· Γερμανική Εταιρεία Αιματολογίας και Ιατρικής Ογκολογίας (DGHO): https://www.dgho.de/covid-19

· Ομοσπονδία Ισπανικών Επιστημονικών Ιατρικών Συλλόγων (FACME): https://facme.es/covid-19/covid-19-documentos/

· Ομάδα μελέτης για την αιμόσταση και τη θρόμβωση (GETH): https://site.geht.org/docutheque/

· Εταιρεία Έρευνας για Θρόμβωση και Αιμόσταση (GTH): https://gth-online.org/covid-19-info/

· Ιταλική Εταιρεία για τη Μελέτη της Αιμόστασης και της Θρόμβωσης (SISET): https://www.siset.org/linee-guida/linee-guida-siset

· Σουηδική Εταιρεία Θρόμβωσης και Αιμόστασης (SSTH): https://www.ssth.se/lankar

· Βρετανική Εταιρεία Αιματολογίας (BSH): https://b-s-h.org.uk/about-us/news/covid-19-updates/

· Αμερικανική Εταιρεία Αιματολογίας (ASH): https://www.hematology.org/covid-19/vaccine-induced-immune-thrombotic-thrombocytopenia


Οι συμβουλές από την ειδική ομάδα ακολουθούν την αξιολόγηση του TTS από τον EMA, ένα πολύ σπάνιο συμβάν μετά τον εμβολιασμό με το Vaxzevria και το εμβόλιο COVID-19 Janssen. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν βασίζονται σε αξιολογήσεις σήματος ασφαλείας του EMA, οι οποίες οδήγησαν σε ενημερώσεις των πληροφοριών προϊόντος τόσο για το Vaxzevria όσο και για το COVID-19 Vaccine Janssen. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν ενημερωθεί μέσω της Απευθείας Επικοινωνίας με Επαγγελματίες Υγείας (DHPCs) για τα σημεία και τα συμπτώματα του TTS με οποιοδήποτε από τα δύο εμβόλια, έτσι ώστε τα άτομα που επηρεάζονται να μπορούν να διαγνωστούν και να θεραπευτούν το συντομότερο δυνατό χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες οδηγίες.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει και υποστηρίζει την εκτεταμένη εργασία από επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευμένες ιατρικές εταιρίες, η οποία είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ατόμων με υποψίες TTS μετά τον εμβολιασμό με το Vaxzevria ή το εμβόλιο COVID-19 Janssen.

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης